Pilsen College

Pilsen College je vyšší odbornou školou v Plzni umístěnou v rozlehlém areálu památkově chráněné budovy tzv. Pavlovova pavilonu. Budova byla postavena v roce 1923 podle návrhu známého architekta Bohuše Zápala pro tehdejší Vyšší hospodářskou školu. Škola je velmi dobře dostupná tramvajovou linkou a dalšími druhy dopravy a nachází se poblíž plzeňské ZOO. Výborné umístění školy umožňuje praxi v blízkých zařízeních podle studijního oboru. Plzeň je druhé největší město Čech a přirozeně velmi kvalitním místem pro studentský život. Pilsen College nabízí denní fromu studia se všemi výhodami prezenční výuky a statutem studenta, ale také kombinovanou výuku o víkendech. Studium je ukončeno absolutoriem a získáním titulu DiS. (uváděného za jménem) a je v obou případech tříleté. Podle evropské klasifikace je zařazeno na roveň zahraničním bakalářským studijním programům v kategorii ISCED 5.