Praxe jako způsob učení

Vyšší odborné školy nabízejí podle evropské klasifikace ISCED akreditované studijní programy v pátém stupni a jsou tudíž rovnocenné s bakalářskými studijními programy na univerzitách. Na rozdíl od nich ale zahrnují výrazně vyšší množství praxe, která tvoří až jednu pětinu. Na VOŠkách, tedy v zahraničním ekvivalentu “Colleges”, se studenti setkají samozřejmě s nezbytnou teorií, ale jak v průběhu studia v jednotlivých předmětech nebo zejména na pracovištích smluvních partnerů má významný podíl získávání praktických kompetencí s cílem učit se prostřednictvím dovedností. Našim studentům se tak určitě nestane, že po absolvování tříletého studia jsou pro zaměstnavatele nepoužitelní. Zaměstnavatelé se navíc prostřednictvím svých zástupců v Akreditační komisi pro vyšší odborné vzdělávání přímo podílejí na akreditačním procesu. Prague College i Pilsen College mají ke všem svým programům nadto doporučující stanoviska příslušných úřadů práce, státních uznávacích orgánů (Komory veterinárních lékařů ČR, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) a profesních zástupců zaměstnavatelů. U většiny našich studijních programů se blíží nezaměstnanost absolventů nule, a to nejen proto, že po absolvování závěrečné zkoušky a obhajoby absolventské práce získá absolvent kvalifikaci podle příslušného oborového zákona, bez níž nelze danou profesi vykonávat, ale z důvodu, že už ve škole nebo u smluvních partnerů naučíme naše studenty všem praktickým dovednostem.