Školné

Níže je uvedena aktuální výše školného k jednotlivým programům pro studenty v rámci akce “ZVÝHODNĚNÉ ŠKOLNÉ”. Tato akce platí do vyčerpání stipendijního fondu a rozhodující pro nárok je pořadí došlých přihlášek. Níže uvedené školné je stanovováno pro každý den a pro každý studijní program podle aktuálního stavu stipendijního fondu a tak, jak ho zde vidíte v době podání přihlášky, tak vám bude opravdu garantováno po celou dobu studia. Využijte proto časově omezenou šanci, kdy je školné pro vás nyní opravdu často symbolické a do obvyklé výše 99 000 Kč/rok je zatím dotované ze stipendijního fondu a vy hradíte pouze částky uvedené níže. Nabízíme možnost úhrady školného buďto ročně, nebo v měsíčních splátkách. Platební podmínky stanoví smlouva o studiu. 

Přihlaste se už dnes. Aktuální výše školného (ze dne podání vaší přihlášky) je vám rezervována po dobu 7 dní od podání přihlášky, do kdy je nutné uhradit administrativní poplatek za přijímací řízení (blíže zde). Po marném uplynutí této lhůty dáme přednost dalším uchazečům v pořadí. Děkujeme za pochopení.

Platba

Číslo účtu Praha: 259107448/0300
Číslo účtu Plzeň: 2131116619/8040
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: rodné číslo studenta
Zpráva pro příjemce: rodné číslo, účel platby, příjmení a jméno (příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, školné 2020/21, Novák Jan) 

denní studium Praha
kombinované studium Praha
denní studium Plzeň
kombinované studium Plzeň
Program Veterinářství

Denní forma studia

Školné činí ročně 5.900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (12 měsíčních splátek). 

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 19.900 Kč, nebo měsíčně 1.990 Kč (12 měsíčních splátek). 

Program Kybernetická bezpečnost

Denní forma studia

Školné činí ročně 5.900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (12 měsíčních splátek). 

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 19.900 Kč, nebo měsíčně 1.990 Kč (12 měsíčních splátek). 

Program Předškolní a mimoškolní pedagogika

Denní forma studia

Školné činí ročně 5.900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (12 měsíčních splátek). 

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 19.900 Kč, nebo měsíčně 1.990 Kč (12 měsíčních splátek). 

Program Sociální práce

Denní forma studia

Školné činí ročně 5.900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (12 měsíčních splátek). 

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 19.900 Kč, nebo měsíčně 1.990 Kč (12 měsíčních splátek).