Přijímací řízení

Ke studiu na našich vyšších odborných školách v Praze a v Plzni budou přijímáni uchazeči do následujících programů a forem vzdělávání:

  • Veterinářství, denní forma vzdělávání (Praha, Plzeň),
  • Veterinářství, kombinovaná forma vzdělávání (Praha, Plzeň),
  • Kybernetická bezpečnost, denní forma vzdělávání (Praha),
  • Kybernetická bezpečnost, kombinovaná forma vzdělávání (Praha),
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání (Praha, Plzeň),
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika, kombinovaná forma vzdělávání (Praha, Plzeň),
  • Sociální práce, denní forma vzdělávání (Praha, Plzeň),
  • Sociální práce, kombinovaná forma vzdělávání (Praha, Plzeň).

Studium má standardní délku 3 roky. Po úspěšném ukončení vyššího odborného vzdělávání získá absolvent titul DiS. (diplomovaný specialista). Programy studia jsou akreditovány pro denní i kombinovanou formu vzdělávání. 

Více informací k jednotlivým programům naleznete na stránce Studijní programy. Níže jsou uvedeny podmínky přijetí a doporučená literatura k přijímacím zkouškám ke studiu jednotlivých programů.

Informace pro všechny programy

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 30. června 2024.

Přijímací zkoušky proběhnou v Plzni 7. července 2024. Přijímací zkoušky v Praze se v letošním roce nekonají a studenti budou přijímáni do naplnění kapacit. Rozhodující je tedy pořadí došlých přihlášek.
Vyhlášení přijímacího řízení naleznete v sekci ke stažení.

Administrativní poplatek za podání přihlášky ve výši 500 Kč je nutno uhradit do 30. června 2024.

Praha na účet 259107448/0300
Plzeň na účet 2131116619/8040
(variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče; do zprávy pro příjemce uveďte opět rodné číslo, účel platby: admin. poplatek, jméno. Příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, admin. poplatek, Novák Jan.

Po zaplacení přihlášky pošlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky poštou nebo e-mailem.

administrativní poplatek Praha
administrativní poplatek Plzeň

Potvrzení zdravotní způsobilosti
U programu Veterinářství je nutné doložit lékařský posudek, který prokazuje zdravotní způsobilost uchazeče. Tento posudek je nutno doložit jako originál nebo ověřenou kopii nejpozději v den konání přijímacího řízení.

Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti Praha
Formulář potvrzení zdravotní způsobilosti Plzeň

Individuální návštěvu v Praze i v Plzni si můžete domluvit na kontaktním čísle +420 733 651 644.