Veterinářství

Naše vyšší odborné školy nabízí unikátní program Veterinářství, jehož absolventi jsou kvalifikovanými pracovníky podle veterinárního zákona v oblasti veterinární péče. Podle evropské vysokoškolské klasifikace se jedná o terciární vzdělávání ekvivalentní bakalářskému studiu. Toto vzdělávání neposkytuje, kromě našich škol v Plzni a v Praze, žádná jiná vyšší odborná škola v Čechách.

Vzdělávání veterinárních lékařů a veterinárních asistentů je úzce propojeno. Naším primárním cílem je připravit absolventy k samostatnému poskytování péče o zvířata a k plnohodnotné asistenci veterinárnímu lékaři, a to ve všech typech veterinárních zařízení, ať už na veterinárních klinikách, ve veterinárních ordinacích či jiných zařízeních zaměřených na chov a péči o zvířata (např. v záchranných stanicích, útulcích, farmách, ranči, terapeutických zařízeních). Dále je naším cílem připravit absolventy pro práci v oblasti veterinární kontroly či pro výzkumnou práci v oboru veterinářství. Naši absolventi se budou ve spolupráci s lékaři podílet na preventivní, léčebné, diagnostické, terapeutické a neodkladné péči. Výuka studentů bude také probíhat pod vedením zkušených a kvalifikovaných veterinárních lékařů s dlouhodobou praxí v oboru veterinářství. Na výuce se budou podílet veterinární lékaři působící na veterinárních klinikách a ve veterinárních ordinacích. Absolvent bude vykonávat regulované povolání a bude splňovat kritéria podle zákona o veterinární péči. Po ukončení studia získá absolvent titul DiS.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k programu Veterinářství

Stanovisko uznávacího orgánu Komory veterinárních lékařů ČR (Praha)

Stanovisko uznávacího orgánu Komory veterinárních lékařů ČR (Plzeň)

Akreditace Ministerstva školství (Praha)

Akreditace Ministerstva školství (Plzeň)

Stanovisko Úřadu práce (Praha)

Stanovisko Úřadu práce (Plzeň)