Kybernetická bezpečnost

Cílem studia je získání znalostí a dovedností z oblasti bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografii a její aplikace. Absolventi se navíc budou umět zorientovat i v právní úpravě týkající se přestupků, základů trestního práva a prostředí kybernetické kriminality. 

Během studia studenti nabudou znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, databázových systémů. Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti. Osvojí si mj. kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů, zajištění bezpečnosti dat aj. Studenti během studia absolvují odbornou praxi v délce 408 hodin u firem zabývajících se bezpečností informačních systémů a technologií.

Absolventi budou moci uplatnit také své nově nabyté vědomosti v oblastech digitálního marketingu a digitálního podnikání, stejně tak jako základy webdesignu, tvorby aplikací a webových aplikací, které mohou využít například v marketingových společnostech, podnicích zabývajícími se vývojem aplikací (ať už webových, pro chytré telefony nebo desktopových). Po absolvování studia je jim udělen titul DiS. (diplomovaný specialista).

Stanoviska význačných institucí a úřadů k programu Kybernetická bezpečnost

Stanovisko uznávacího orgánu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Stanovisko Úřadu práce

Akreditace Ministerstva školství